Preporuke NATO-a na dnevnom redu Vijeća ministara BiH. Objavljeni detalji za javnost. Evo o čemu je riječ (FOTO)

Vijesti

Preporuke NATO-a na dnevnom redu Vijeća ministara BiH. Objavljeni detalji za javnost. Evo o čemu je riječ (FOTO)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra Informaciju o preporukama NATO-a po dokumentu “Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa reformi BiH 2021 i Programa reformi Bosne i Hercegovine 2022”, čiji je predlagač Komisija za saradnju sa NATO-om BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2024. godine.

Predviđeno je razmatranje Prijedloga Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2024 – 2026. godina.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe i Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – juni 2023. godine u Bosni i Hercegovini, kao i Analiza trgovinske razmjene poljoprivredno – prehranbenih proizvoda BiH sa svijetom za period 2019. – 2022. godina.

Na predloženom dnevnom redu je, između ostalog, Informacija o nemogućnosti realizacije Odluke o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Društvu Crvenog krsta/križa BiH u svrhu pružanja međunarodne pomoći Crvenom krstu Ukrajine za pomoć u lijekovima i drugim potrepštinama i Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH društvu Crvenog krsta/ križa BiH u svrhu pružanja međunarodne pomoći Crvenom krstu Ukrajine za pomoć u lijekovima i drugim potrepštinama. /novi.ba/

Odgovori