U regionu se planira važna izgradnja. Ovako nešto iznenadilo javnost. Od velike je koristi mnogima (FOTO)

Zanimljivosti

U regionu se planira važna izgradnja. Ovako nešto iznenadilo javnost. Od velike je koristi mnogima (FOTO)

Ovim projektom predviđa se sistem za navodnjavanje čitavog područja do Negotina, planira se izgradnja hidrocentrale i fabrike vode, a stvorili bi se uslovi za turizam i veliki privredni razvoj.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namjene sliva akumulacije Bogovina. Prema glavnom projektu iz 2006. godine, površina sliva je 360 km2, a zapremina akumulacije biće 44 miliona m3. Brana koja će se graditi biće betonska, sa kotom krune od 269 m.

Osnovni razlog za izradu i donošenje prostornog plana je, kako se navodi, stvaranje uslova za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti vodoprivredne infrastrukture na principima održivog razvoja. Prostornim planom utvrdiće se prostor za branu i akumulaciju Bogovina i uspostaviti zone sanitarne zaštite akumulacije, a na osnovu relevantnih rezultata Studije upravljanja akumulacijom Bogovina kao i prateće tehničke dokumentacije čija će se izrada odvijati koordinirano sa prostornim planom, a koje radi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi.

“Prioritet će biti realizacija sistema akumulacije Bogovina sa pratećom infrastrukturom, u cilju trajnog rješavanja problema akutne nestašice vode, prije svega u gradu Bor uključujući i rastuće potrebe privrede za vodom”, piše u dokumentu. Okvirnom granicom područja prostornog plana obuhvaćene su cijele katastarske opštine na području opštine Boljevac, (ukupne površine od oko 471 km2) i to: Bogovina, Valakonje, Ilino, Jablanica, Krivi Vir, Lukovo, Mali Izvor i Mirovo, u kojima je prema podacima popisa 2022. godine živjelo oko 3.270 stanovnika.

Sliv akumulacije Bogovina, ukupne površine od 360 km2 obuhvata dijelove navedenih katastarskih opština, dok vanslivne površine obuhvataju manji dio područja prostornog plana – oko 111 km2. Nacrtom Prostornog plan Republike Srbije do 2035. akumulacija Bogovina na Crnom Timoku je planirana kao akumulacija prvog nivoa značaja, čija je planirana namjena: snabdijevanje vodom stanovništva, snabdijevanje industrije, zaštita od poplava, oplemenjivanje malih voda, ribarstvo, održivi turizam, energetika.

Predsjednik opštine Boljevac Nebojša Marjanović, rekao je nedavno za Ist medija da je ovo razvojna šansa ovog dijela Srbije, jer bogovinska akumulacija ni na koji način ne bi ugrozila nijednu opštinu u okruženju. Ipak, za sve postoji cijena, pa i za ovaj projekat. Izgradnjom akumulacije neminovno će morati do dođe do preseljenja u široj okolini, a najviše će biti pogođeno selo Mali Izvor.

Srbija dobija “more”
“Ovim projektom predviđa se sistem za navodnjavanje čitavog područja do Negotina, planira se izgradnja hidrocentrale i fabrike vode, a stvorili bi se uslovi za turizam i veliki privredni razvoj. Sve rijeke koje bi se ulivale bogate su pastrmkom, pa bi se stvorili i uslovi za ribolovni turizam”, rekao je Marjanović. On navodi da je lokacija buduće akumulacije nedaleko od Valakonjskog brda.

“Koristila bi se izvorišta Crne rijeke, Radovanske reke, izvorište Lozice kod istoimenog manastira i rijeke Mirovštica. Sve rijeke su izuzetno čiste, nemaju zagađivače, i one bi se dalje sabirale u Crni timok. Ovo je vrlo važno strateško područje, jer su sva izvorišta u prečniku od 30 kilometara”, naglašava prvi čovjek opštine Boljevac.

Podsjetimo, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javnu nabavku usluge izrade četiri prostorna plana područja posebne namjene, a među njima i PPPPN sliva akumulacije Bogovina. Posao je dodijeljen Institutu za vodoprivredu Jaroslav Černi, preduzeću Geogis i Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije. /novi.ba/

Odgovori