Ovo su iznosi naknada za nezaposlene na birou u FBiH i RS. Objavljeni detalji za javnost. Evo o čemu je riječ (FOTO)

Vijesti

Ovo su iznosi naknada za nezaposlene na birou u FBiH i RS. Objavljeni detalji za javnost. Evo o čemu je riječ (FOTO)

Osobe koje ne svojom krivicom ostanu bez posla u Bosni i Hercegovini ukoliko se u roku prijave u matičnu službu za zapošljavanje, mogu ostvariti novčanu pomoć.

Koliko mjeseci će imati novčanu naknadu, to zavisi koliko vremena su radili, osam mjeseci, godinu, pet, deset…

Pomoć od mjesec dana

Različit je iznos naknade u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

– Nezaposlena osoba kojoj je prestao radni odnos bez njegovog zahtjeva, saglasnosti ili krivice, a koje ima najmanje osam mjeseci neprekidnog staža osiguranja posljednjih 12 mjeseci ili 12 mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci, pod uvjetom da je za vrijeme propisanog minimuma staža osiguranja plaćen doprinos za osiguranje od nezaposlenosti za sve radnike, ostvaruje pravo na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje – navodi za Faktor Vedrana Milinković, viši stručni saradnik za informiranje i odnose sa javnošću u Zavoda za zapošljavanje RS.

Novčana naknada se isplaćuje u trajanju od jednog do 24 mjeseca u zavisnosti od dužine radnog staža.

Tako ko ostane bez posla i ima godinu staža, dobit će pomoć mjesec dana. Od jedno do dvije godine staža, dva mjeseca pomoći. Od dvije do pet staža, tri mjeseca pomoći. Od pet do deset godina, šest mjeseci pomoći, od deset do 20 godina, devet mjeseci pomoći. Od 20 do 30 godina staža, 12 mjeseci pomoći, od 30 do 35 godina, imat će pomoć 18 mjeseci a ko je ostao bez posla sa više od 35 godina staža, imar će pomoć dvije godine.

Pomoć od 560 KM

– Kod ponovnog ostvarivanja prava na novčanu naknadu u staž osiguranja se uračunava samo staž osiguranja koji je nezaposlena osoba ostvarila poslije primanja posljednje novčane naknade. Za vrijeme ostvarivanja prava na novčanu naknadu, nezaposlena osoba također ostvaruje pravo i na zdravstveno.

Novčana naknada nezaposlenoj osobi pripada od prvog dana prestanka radnog odnosa ako se prijavi na evidenciji i podnese zahtjev Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Iznos novčane naknade ne može biti niži od 80 posto najniže plaće u RS-u niti viši od iznosa prosječne plaće nakon oporezivanja u RS za prethodnu godinu ukolio je nezaposlena osoba bila zaposlena sa punim radnim vremenom. Trenutno utvrđeni najniži iznos za osobe koje ostvaruju navedeno pravo je 560 KM – navela je Milinković.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske prosječna neto plata isplaćena u junu 2023. godine u tom entitetu iznosila je 1.284 KM.

U Federaciji Bosne i Hercegovine pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.

Naknada u FBiH 40 posto od prosječne neto plaće u FBiH

Zahtjev za novčanu naknadu osoba podnosi u općinskom birou u mjestu prebivališta i to u roku od 30 dana od momenta prestanka radnog odnosa, odnosno dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti.

Visinu novčane naknade čini 40 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Prosječna plaća u Federaciji u netu trenutno iznosi 1.277 KM pa je 40 posto od toga 510 KM, koliko iznosi mjesečna naknada sa biroa.

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi tri mjeseca ako je provela na radu od osam mjeseci do pet godina. Zatim, šest mjeseci ako je radila od pet do 10 godina, devet mjeseci za rad od 10 do 15 godina, 12 mjeseci pomoći ako ima od 15 do 25 godina staža, 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina, 18 mjeci za 30 do 35 godina staža i 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina.

Nezaposlenoj osobi koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, kod ponovnog sticanja ovog prava u vrijeme provedeno na radu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu. /novi.ba/

Odgovori