CIK naredio otvaranje svih vreća za jedno biračko mjesto. Nije moguće pronaći glasove za predsjednika RS-a? Evo o čemu je riječ (FOTO)

Vijesti

CIK naredio otvaranje svih vreća za jedno biračko mjesto. Nije moguće pronaći glasove za predsjednika RS-a? Evo o čemu je riječ (FOTO)

Na večerašnjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH doneseno je još nekoliko odluka o ponovnom brojanju glasačkih nivoa za različite nivoe vlasti.

Prva tačka dnevnog reda bile su prijedlozi odluka po zahtjevima o ponovnom brojanju glasačkih listića, piše Avaz.

NES je na nekoliko biračkih mjesta tražio ponovno brojanje za Skupštinu Kantona Sarajevo. Stav službe je bi da nema osnova da se broje glasački listići, jer nisu priloženi dokazi koji pokazuju zašto treba doći do ponovnom brojanja glasova. Vanja Bjelica-Prutina je kazala da se može po službenoj dužnosti izdati naredba obzirom da je riječ o političkom subjektu koji je blizu prelaska izbornog praga. Na kraju je prihvaćen prijedlog službe sa šest glasova za, a protiv je bila Vanja Bjelica-Prutina.

DNS je tražio ponovno brojanje na 133 biračka mjesta Izbornoj jedinici 301 za Narodnu skupštinu RS, od čega najviše u Prijedoru. Služba je rekla da je riječ o paušalnim navodima i da nema dokaza, a CIK BiH je jednoglasno se usaglasio sa službom i odbio zahtjev.

I SDP BiH je tražio ponovno brojanje za nivo Skupštine BPK, a služba je još jednom rekla da nema dokaza koji bi doveli do ponovnog brojanja, a CIK BiH je odbio zahtjev.

Usvojen prijedlog NIP-a
Grupa od 50 birača je u izbornoj jedinici Mostar tražila ponovno brojanje na jednom biračkom mjestu, po svim političkim subjektima i posebno za politički subjekt NES, a služba je rekla da ima dovoljno osnova. Vanja Bjelica Prutina je rekla da ne može da shvati da se zahtjev koji se ticao SKS odbio, a da se sad postupa po mailu grupe građana.

– Meni se ovo čini kao jedna proizvoljnost. Glasajte, ali ovo je jedna proizvoljnost – kazala je Vanja Bjelica-Prutina.

Na kraju je samo Vanja Bjelica-Prutina bila protiv ovog prijedloga, a prijedlog je usvojen.

Irena Hadžiabdić je kazala da su potrebna adekvatnija pojašnjenja službe, odnosno Glavnog centra za brojanje.

BH Demokrati-Džebrail Bajramović su tražile ponovno brojanje za Skupštinu BPK na biračkom mjestu gdje je na mjestu kandidatkinje imala nula glasova. Ovaj zahtjev je usvojen.

Kandidat NiP-a je tražio ponavljanje na nekoliko biračkih mjesta za Skupštinu BPK, on je odbijen obzirom da on nije ovlašten za ovakav prijedlog, ali je CIK odlučio po službenoj dužnosti da provjeri obzirom da postoji mogućnost da postoje elementi za ponovno brojanje.

NiP je tražio ponovno brojanje na pojedinim biračkim mjesta u Živinicama, Gračanici i Gradačcu za Skupštinu TK, a taj zahtjev je usvojen.

Bilo je nejasnoća šta traži CIK
U okviru druge tačke koja je podrazumijevala prijedloge zaključaka po zahtjevima za ponovno brojanje glasačkih listića CIK BiH je odbio prijedlog SDP-a BiH za ponovno brojanje glasova na biračkim mjestima na Ilidži kao nedopušten.

Predstavnik NiP-a je tražio ponavljanje svih biračkih mjesta u izbornoj jedinici Žepče za PSBiH, PFBiH i Skupštine ZDK. Kako je navela služba, zahtjev nije imao potpis predsjednika stranke, a nisu bili priloženi ni dokazi, pa je prijedlog odbačen kao neosnovan.

Treća tačka je podrazumijeva prijedloge naredbi o ponovnom brojanju glasačkih listića.

U trećoj tački je donesena Naredba o ponovnom brojanju glasova na osnovu prijedloga iz tačke jedan, ali i prijedlozi SNSD-a na nekoliko biračkih mjesta u Čelincu i Banjoj Luci za NSRS.

Na prijedlog Glavnog kontrola, služba je predložila da se po službenoj dužnosti još jednom otvore sve vreće na jednom biračkom mjestu za predsjednika i potpredsjednike RS-a. Vanja Bjelica Prutina je pojasnila da u toj vreći nisu pronađeni glasovi, pa je potrebno otvoriti sve vreće da se provjeri da li se tamo nalaze.

Suad Arnautović je pod tačkom ostalo kazao da je bilo nejasnoća šta radi CIK, a da oni puno vremena provode popravljajući greške nižih nivoa za provođenje izbora. /novi.ba/

Odgovori