Voda u jezeru puna bakterija? Region u nevjerici zbog svega što se događa. Ovo bi mnogi morali znati (FOTO)

Region

Voda u jezeru puna bakterija? Region u nevjerici zbog svega što se događa. Ovo bi mnogi morali znati (FOTO)

Rezultati bioloških analiza (fitoplanktona) pokazuju da je voda jezera u Šumaricama u avgustu 2022. godine V klase, lošeg ekološkog potencijala, objavilo je udruženje “Ekomar” na svom Fejsbuk profilu.

Prema kriterijumu Svetske zdravstvene organizacije koji za procenu uzima broj ćelija cijanobakterija po mililitru u vodi koja se koristi za sport i rekreaciju, voda akumulacije Šumarice pripada srednjem nivou zdravstvenog rizika.

– Prisustvo i povećanje brojnosti Cyanobacteria (vrsta Chrysosporum bergii, Aphanizomenon flos-aquae), a posebno prisustvo invazivne cijanobakterije Raphidiopsis raciborskii u akumulaciji Šumarice zahteva posebnu pažnju. Sve cijanobakterije čije je prisustvo zabeleženo potencijlno produkuju cijanotoksine koji mogu da ugroze kako živi svet u vodi (beskičmenjake, ribe), tako i decu i ljude koji koriste te organizme u ishrani, ali i vodu za različite sportsko-rekreativne aktivnosti – navode iz “Ekomara”:

– Cvetanje cijanobakterija se javlja u uslovima povećanih koncentracija nitrata i fosfata. U jezeru su koncentracije nitrata povećane. Mesecima se u jezero uliva kanalizaciona voda. Problem kolektora u naselju iznad jezera nije rešen. Očekujemo da grad, JKP “Vodovod i kanalizacija” i SD “Radnički” učine sve da ne dođe do trajnog ugrožavanja ovog vodenog ekosistema. Krajnje je vreme da se shvati da zagađenje mora da se zaustavi i da rešavanje ulivanja kanalizacionih voda u jezero mora da bude prioritet – saopšteno je iz “Ekomara”.

Analizu je udruženje uradilo na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu po standardima i metodama predviđenim Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda. Istraživanje je deo projekta “Ekološka slika jezera u Šumaricama” koji je podržan od strane grada Kragujevca. /espreso.rs/

Odgovori