Grad u kojem su zabranjene mačke i sahrane ostavio javnost u čudu. Ovako nešto niste očekivali da postoji. Komentari pristižu sa svih strana (VIDEO)

Grad u kojem su zabranjene mačke i sahrane ostavio javnost u čudu. Ovako nešto niste očekivali da postoji. Komentari pristižu sa svih strana (VIDRead More…