Pored pečata u pasošu na granici Vam je upisano i jedno slovo? Napokon riješena misterija tih slova. Imaju jako bitno značenje (FOTO)

Vijesti

Pored pečata u pasošu na granici Vam je upisano i jedno slovo? Napokon riješena misterija tih slova. Imaju jako bitno značenje (FOTO)

Vrlo vjerovatno, mnogi putnici doživjeli su da im pečat u pasošu bude precrtan hemijskom i u donjem desnom uglu bude dopisano slovo engleske abecede od A do I. Svako slovo od A do I ima svoje značenje.

Dakle, svaka osoba koja prilikom putovanja u Europsku uniju bude vraćena sa granice šengenskog prostora, dobije precrtan pečat i kraj pečata bude dopisano slovo abecede koje ima svoje značenje, piše portal GPMaljevac.com.

Značenja su sljedeća:

A – osoba ne posjeduje važeći dokument,

B – osoba posjeduje krivotvoren ili falsificikovan dokument,

C – osoba nema važeću vizu ili dozvolu za boravak,

D – osoba posjeduje krivotvorenu, prepravljenu ili falsifikovanu vizu,

E – osoba ne posjeduje dokumente kojima bi dokazala posjetu,

F – osoba je prekoračila boravak od 3 mjeseca u zadnjih 6 mjeseci,

G – osoba nema dovoljno sredstava za uzdržavanje,

H – osoba ima zabranu ulaska u područje šengena ili nacionalno područje,

I – osoba predstavlja opasnost za javni poredak, zdravlje i sigurnost jedne ili više članica Evropske unije.

Pored oznaka na pečatima u obliku slova iz abecede, može se desiti oznaka kao sto je prikazana na sljedećoj fotografiji koja predstavlja poništenje pečata u vašem pasošu: /gpmaljevac.com/