Vlada Kantona Sarajevo donijelo nove odluke. Ovo su nove mjere zbog trenutne situacije u zemlji. Važno obaviještenje za sve (FOTO)

1133-9.jpg

Vlada Kantona Sarajevo donijelo nove odluke. Ovo su nove mjere zbog trenutne situacije u zemlji. Važno obaviještenje za sve (FOTO)

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas pet naredbi, koje se odnose na javni i privatni zdravstveni sistem, zbog teške epidemiološke situacije.

1. Naređuje se obustava korištenja početih i planiranih godišnjih odmora u ovoj godini, kao i korištenja preostalog dijela godišnjih odmora iz prošle godine svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru;

2. Naređuje se hitan povratak sa početih godišnjih odmora iz ove godine, kao i godišnjih odmora iz prošle godine svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru;

3. Naređuje se privremeni radni angažman svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem osoba oboljelih od koronavirusa, a koji privremeni radni angažman bude iskazan kantonalnom Ministarstvu zdravstva po potrebi javnih zdravstvenih ustanova koje se bave liječenjem oboljelih od koronavirusa;

4. Nadzor nad provođenjem ovih zaključaka provodi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP) i

5. Ovaj Zaključak stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kontinuirano do objave o ukidanju zaključaka Vlade Kantona Sarajevo. /avaz.ba/

scroll to top